بر اساس اخبار منتشر شده از سامانه جامعه تجارت از 23 بهمن ماه 1402 شرایط فروش لاستیک دولتی تغییراتی خواهد داشت و متقاضیان باید به روش جدید برای ثبت نام اقدام کنند. بر اساس اخبار منتشر شده از سامانه جامعه تجارت از 23 بهمن ماه 1402 شرایط فروش لاستیک دولتی تغییراتی خواهد داشت و متقاضیان باید به روش جدید برای ثبت نام اقدام کنند.