بخشنامه جدید سازمان راهداری با موضوع کارت هوشمند رانندگان کامیون که توسط رئیس این سازمان به مدیران راهداری سراسر کشور ابلاغ شده، بسیاری از رانندگان را خوشحال می کند.