08 بهمن 1401

رییس بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری سیرجان خبر داد: قبل از شروع بارندگی‌ها؛ گودبرداری‌های غیر ایمن تعیین تکلیف شوند