مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان از ورود ۵ دستگاه اتوبوسهای فرسوده به چرخه خدمت رسانی خبر داد.