مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان از نرخنامه جدید کرایه تاکسی و آژانس خبر داد.