27 مرداد 1401

۱- ) ساماندهی صنوف آلاینده و مزاحم شهری

۲-) ایجاد و توسعه بازارهای روز

۳-) ایجاد و توسعه بازارچه های ثابت محله ای

۴-)‌ ایجاد و بهره برداری میدان مرکزی میوه و تره بار

۵-) ایجاد و بهره برداری میدان مرکزی دام

۶-) ساماندهی وانت بارهای دستفروش سطح شهر

۷-) ساماندهی دکه های سطح شهر

۸-) مدیریت و توسعه کشتارگاه صنعتی دام 

۹-) ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر