با توجه به اجرای طرح کدینگ در استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان (جنوب شرقی)، به منظور رفاه حال میهمانان نوروزی این استان‌ها، تعدادی از جایگاه‌ها برای عرضه سوخت با کارت آزاد تعیین شده است .