چشمانداز و راهبردهای ستاد
 
با عنايت به ديدگاه‌ها و زمينه فکری اوليه در تشکيل ستاد پيشگيری و مديريت بحران شهر سیرجان و نظر به نيازهای موجود در زمينه کاهش خطرپذيری شهر سیرجان، اين ستاد چشم انداز خود را اين گونه ترسيم نموده است:
 
«رساندن سیرجان ، به جايگاه يک الگو در ميان شهرهای مقاوم در كشورهای در حال توسعه»
 
براين اساس، ستاد رسالت خود را « مشارکت در حفظ و استمرار توسعه پايدار شهر سیرجان» می‌داند. برای عمل به اين رسالت، حرکت در محورهای راهبردی زير ضروری است:
 
1.  حذف يا کاهش مخاطراتی که شهر سیرجان با آنها مواجه است
2.  کاهش خطر‌پذيری (آسيب‌پذيری) شهر سیرجان در برابر مخاطرات موجود
3.  ظرفيت‌سازی برای پاسخ‌گویی و مقابله مناسب با بحران‌ها و مخاطرات در صورت وقوع براساس بررسی های صورت گرفته اجرای 15 طرح زير در مدت دهه اخیر می‌تواند تأثير چشمگيری در کاهش آسيب‌پذيری شهر سیرجان در برابر رويداد زلزله و ساير سوانح طبيعی داشته باشد:
 
1.   افزايش توانمندی ستاد پيشگيري و مديريت بحران شهر سیرجان و احداث و راه‌اندازی مركز فرماندهی و هدايت عمليات مقابله (اتاق بحران) در شهر سیرجان
 
2.   مقاوم‌سازی و بازسازی ساختمان­های عمومی موجود
 
3.   توسعه و ترويج ظرفيت‌های خودامدادی و ستاد دهی گروه­های مردمی مديريت بحران در سطح محلات
 
4.   توسعه و ارتقاء سيستم حمل و نقل اضطراری شهر سیرجان
 
5.   آماده‌سازی و توسعه ظرفيت عملياتی شبكه اطلاع‌رسانی و مخابرات در زمان بحران
 
6.   مقاوم ­سازی تأسيسات و شبکه انتقال آب
 
7.   مقاوم‌سازی تأسيسات و شبكه توزيع گاز
 
8.   توانمندسازی سازمان آتش­ نشانی و خدمات ايمنی شهر سیرجان برای انجام واکنش اضطراری
 
9.   توانمندسازی سيستم واکنش اضطراری در بخش بهداشت - درمان
 
10.  شناسايی، ايجاد و تجهيز فضاهای تخليه امن
 
11. مقاوم‌سازی و بازسازی پل­ها در شبکه اصلی حمل و نقل
 
12. ترويج مقاوم‌سازی ساختمان‌های خصوصی
 
13. ارتقاء و استانداردسازی كيفيت ساخت و ساز
 
14. نوسازی بافت‌های فرسوده با ديدگاه كاهش خطرپذيری لرزه‌ای