02 اسفند 1402

 مصوبات 2109 مورخ 15/8/1402

ردیف

شرح مصوبه

آراء موافقین و مخالفین

    1

نامه شماره 7859/1402 مورخ 14/5/1402 شهرداری با موضوع ارسال اسناد فراخوان مشارکت سیستم مدیریت پسماند و کمپوست زباله شهرداری (MRF)  مطرح و با مستندات مدیریت پسماند ، مصوبه کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری  و مصوبه هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری موافقت گردید.

7 رای موافق

2

نامه شماره 10433/1402 مورخ 21/6/1402شهرداری با موضوع تفاهم نامه فی ما بین شهرداری و اتاق اصناف مطرح و با جدول پیوست  در خصوص حق الزحمه وصول مطالبات  صنوف و مفاد نامه شهرداری موافقت گردید.

7 رای موافق

3

نامه شماره 12961/1402 مورخ 30/7/1402شهرداری با موضوع مساعدت مالی به خانم بتول خواجویی مقدم از مددجویان  تحت حمایت اداره بهزیستی  مطرح و با پرداخت مبلغ 000/000/20ریال(دو میلیون تومان) ازمحل بودجه کمک به اشخاص حقیقی در وجه ایشان موافقت گردید.

7 رای موافق

4

نامه شماره 12958/1402 مورخ 30/7/1402 شهرداری با موضوع مساعدت مالی به آقای محمد خواجویی مقدم از مددجویان  تحت حمایت اداره بهزیستی  مطرح و با پرداخت مبلغ 000/000/20ریال(دو میلیون تومان) ازمحل بودجه کمک به اشخاص حقیقی در وجه ایشان موافقت گردید.

7 رای موافق

5

نامه شماره 13420/1402 مورخ 7/8/1402 شهرداری با موضوع انعقاد قرارداد انجام اسکن و ورود اطلاعات به سامانه شهرسازی فی ما بین شهرداری و دانشگاه صنعتی به استناد ماده 19 آیین نامه مالی شهرداری ها به مبلغ 13.600.000.000 ریال مطرح و با پیشنهاد و مفاد نامه شهرداری موافقت گردید.

6 رای موافق

حجت کاظمی مخالف

6

نامه شماره 13993/1402 مورخ 15/8/1402شهرداری با موضوع بسته های تشویقی عوارض به مناسبت دهه مبارک فجر مطرح  و با پیشنهاد و مفاد نامه شهرداری از تاریخ 1/9/1402 لغایت 30/11/1402 موافقت گردید و به منظور رفاه حال شهروندان کلیه قبوض صادره بهمن ماه تا پایان وقت اداری 15/12/1402با لحاظ تشویقی مقرر قابلیت پرداخت دارد.

6 رای موافق

عدم حضور حسن خدامی

7

پیشنهاد کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورای اسلامی شهر در خصوص برنامه زمانبندی استفاده فرهنگی ، اجتماعی از بیلبورد های سطح شهر که به پیمانکار واگذار شده است مطرح و با جدول زمانبندی پیوست موافقت گردید.

6 رای موافق

عدم حضور امین صادقی

 

اعضاء حاضر در جلسه شورا :    

 

                    حسن خدامی                                 امین صادقی                        مصطفی اسفندیار پور              وحید جوان

 

 

                                حمزه صادقی                                    حجت کاظمی                                     اعظم جوان لری           

 

 

           

 

2109    

 

صورتجلسه شورای اسلامی شهر        سیرجان        دوره ی ششم      تابع بخش ................................... شهرستان کرمان

P

 

 

 

 جلسه شماره :                                                            عادی                                             فوق العاده

تاریخ تشکیل جلسه :

روز

ماه

سال

ساعت شروع جلسه

ساعت خاتمه جلسه

15

8

1402

10:00

12:00

 

P

 

 

نوع دعوت :           شفاهی                  کتبی                    شماره دعوتنامه ..................... تاریخ دعوتنامه ................

 

اعضاء حاضر در جلسه :   7 نفر                اسامی غائبین:

 

 

 

میهمانان جلسه :  

دستور کار جلسه:

مشروح مذاکرات:

 

 

Template Design:Dima Group