02 اسفند 1402

امین صادقی 

- فوق لیسانس ریاضی

- سابقه 2 دوره حضور در شورای شهر سیرجان

نائب رئیس شورای شهر سیرجان

Template Design:Dima Group