03 مرداد 1403

 مصوبات 2108 مورخ 8/8/1402

ردیف

شرح مصوبه

آراء موافقین و مخالفین

    1

موضوع حسابرسی سال های 1401-1400-1399 شهرداری و سازمان های تابعه مطرح و با توجه به نامه شماره  10606/42/68 مورخ 9/5/1402 مدیر کل دفتر امور شهری و شورا ها و بررسی های صورت گرفته توسط کمیسیون بودجه با عقد قرارداد با موسسه آذین پندار راستین برای حسابرسی سه سال مذکور شهرداری و سازمان های تابعه و باشگاه فرهنگی ورزشی موافقت گردید.

6 رای موافق

حجت کاظمی مخالف

2

نامه شماره 10789/140 مورخ29/6/1401 شهرداری با موضوع اصلاح ردیف بودجه 1402 مطرح وبا مفاد نامه شهرداری به شرح ذیل موافقت گردید:

از ردیف بودجه مشاورین شهرسازی مبلغ 15.000.000.000 ریال کسر و به ردیف بودجه تولید نقشه از عکس هوایی محدوده شهر مبلغ 15.000.000.000 ریال اضافه گردد.

6 رای موافق

حجت کاظمی مخالف

3

نامه شماره 12407/1402 مورخ 24/7/1402 شهرداری با موضوع مساعدت جهت اجاره مرکز سرپناه شبانه ( کارتن خواب و بی خانمان) مطرح و با توجه به تقاضای شماره 9437 مورخ 16/6/1402 اداره بهزیستی با پرداخت مبلغ ماهیانه 150 میلیون ریال به مدت یکسال از محل ساماندهی متکدیان شهر در وجه اداره بهزیستی موافقت گردید.

6 رای موافق

مصطفی اسفندیارپور غایب

4

نامه شماره 12707/1402 شهرداری با موضوع 29/7/1402 شهرداری با موضوع افتتاح حساب در بانک رسالت جهت تخصیص امتیاز وام به مالکین تاکسی های فرسوده مطرح و با پیشنهاد و مفاد نامه شهرداری موافقت گردید.

6 رای موافق

مصطفی اسفندیارپور غایب

 

اعضاء حاضر در جلسه شورا :    

 

                    حسن خدامی                                 امین صادقی                        مصطفی اسفندیار پور              وحید جوان

 

 

                                حمزه صادقی                                    حجت کاظمی                                     اعظم جوان لری           

 

 

           

 

2108    

 

صورتجلسه شورای اسلامی شهر        سیرجان        دوره ی ششم      تابع بخش ................................... شهرستان کرمان

P

 

 

 

 جلسه شماره :                                                            عادی                                             فوق العاده

تاریخ تشکیل جلسه :

روز

ماه

سال

ساعت شروع جلسه

ساعت خاتمه جلسه

8

8

1402

10:00

12:00

 

P

 

 

نوع دعوت :           شفاهی                  کتبی                    شماره دعوتنامه ..................... تاریخ دعوتنامه ................

 

اعضاء حاضر در جلسه :   7 نفر                اسامی غائبین:

 

 

 

میهمانان جلسه :  

دستور کار جلسه:

مشروح مذاکرات:

 

 

Template Design:Dima Group