02 اسفند 1402

 مصوبات 2106 مورخ24/7/1402

ردیف

شرح مصوبه

آراء موافقین و مخالفین

1

نامه شماره 11547/1402 مورخ 10/7/1402 شهرداری با موضوع اخذ سهم سرانه مربوط به قطعه زمین با اسناد عادی به شماره 160 مورد ادعای خانم آرام عرب گویینی واقع در انتهای بلوار ابن سینا مطرح و با پیشنهاد و مفاد نامه شهرداری با دریافت سهم سرانه به مبلغ 6.765.123.750 ریال موافقت گردید.

6رای موافق

حجت کاظمی مخالف

 

 

اعضاء حاضر در جلسه شورا :    

 

                    حسن خدامی                                 امین صادقی                        مصطفی اسفندیار پور              وحید جوان

 

 

                                حمزه صادقی                                    حجت کاظمی                                     اعظم جوان لری           

 

 

           

 

2106    

 

صورتجلسه شورای اسلامی شهر        سیرجان        دوره ی ششم      تابع بخش ................................... شهرستان کرمان

P

 

 

 

 جلسه شماره :                                                            عادی                                             فوق العاده

تاریخ تشکیل جلسه :

روز

ماه

سال

ساعت شروع جلسه

ساعت خاتمه جلسه

24

7

1402

10:00

12:00

 

P

 

 

نوع دعوت :           شفاهی                  کتبی                    شماره دعوتنامه ..................... تاریخ دعوتنامه ................

 

اعضاء حاضر در جلسه :   7 نفر                اسامی غائبین:

 

 

 

میهمانان جلسه :  حسابرسان پیشنهادی کمیسیون - امام جمعه محترم معاونین محترم شهردار

دستور کار جلسه:

مشروح مذاکرات:

جلسه در دو قسمت برگزار گردید :

ابتدا نماینده موسسات حسابرسی ارقام نگر آریا و ارکان سیستم و آذین پندار راستین در جلسه حاضر شدند و برنامه های خود را ارائه نمودند که مقرر گردید در جلسه آینده پس از بررسی برنامه ها یک موسسه برای حسابرسی سال های 1401-1400-1399 شهرداری و سازمان های تابعه انتخاب گردد.

 

سپس با حضور امام جمعه محترم گزارش عملکرد شورا توسط جناب آقای خدامی ریاست محترم شورا ارائه گردید و اعضا محترم شورا نیز به ارائه عملکرد کمیسیون های تخصصی شورا پرداختند.

 در پایان امام جمعه محترم ضمن رضایت از عملکرد ارئه شده از وحدت اعضای شورا و شهردار محترم به خوبی یاد کردند و تاکید داشتند مدیران شهری احترام به شان مردم را در اولویت کار خود قرار دهند و عدم احتجاب از عامه مردم داشته باشند و عدل و انصاف را رعایت نمایند.

همچنین خواستار تسریع در اجرای پروژه های عمرانی شهرداری شدند.

 

 

Template Design:Dima Group