02 اسفند 1402

 مصوبات 2105مورخ18/7/1402

ردیف

شرح مصوبه

آراء موافقین و مخالفین

1

بند 2 صورتجلسه 2100 بدین شرح اصلاح میگردد:

نامه شماره 5559/1402 مورخ 7/4/1402 شهرداری با موضوع صدور احکام کمیته حسابرسی شهرداری مطرح وآقای محمدرضا پرن به عنوان نماینده شهردار و آقای حجت کاظمی به عنوان نماینده شورا و آقای علیرضا ایوبی زاده فرزند عباس به عنوان عضو مستقل و متخصص در حرفه حسابرسی ، جهت عضویت در کمیته حسابرسی معرفی و مورد تایید قرار گرفتند.

6 رای موافق

عدم حضور مصطفی اسفندیارپور

2

نامه شماره 11556/1402 مورخ 10/7/1402 شهرداری با موضوع مساعدت به مسجد علی ابن موسی الرضا (ع) در خیابان شهدا محله بدرآباد مطرح و با پیشنهاد شهرداری مبنی بر پرداخت مبلغ 200.000.000 ریال از محل کمک های بلا عوض پس از تنظیم تفاهم نامه فرهنگی فیمابین موافقت گردید.

7 رای موافق

3

نامه شماره 12075/1402 مورخ 18/7/1402  شهرداری با موضوع مساعدت به مسجد ثارالله در شهرک اسفندقه مطرح و با پیشنهاد شهرداری مبنی بر پرداخت مبلغ 200.000.000 ریال از محل کمک های بلا عوض پس از تنظیم تفاهم نامه فرهنگی فیمابین موافقت گردید.

7 رای موافق

4

نامه شماره 11812/1402 مورخ 15/7/1402 شهرداری با موضوع فروش یکدستگاه اتوبوس خط واحد 355 از سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان به دهیاری عزت آباد بر اساس ماده 19 آیین نامه مالی شهرداری ها و قیمت کارشناس رسمی دادگستری مطرح و با پیشنهاد و مفاد نامه شهرداری موافقت گردید.

7 رای موافق

5

نامه شماره 12084/1402 مورخ 18/7/1402 شهرداری با موضوع هدیه به برندگان قرعه کشی همایش پیاده روی مطرح و با توجه به تقاضای رئیس هیئت ورزش های همگانی سیرجان با پیشنهاد شهرداری مبنی بر پرداخت مبلغ 400 میلیون ریال از محل بودجه باشگاه فرهنگی ورزشی (سایر با کد 17029) در وجه هیئت مذکور جهت اهدا به برندگان قرعه کشی همایش پیاده روی موافقت گردید.

6 رای موافق

عدم حضور حجت کاظمی

 

 

اعضاء حاضر در جلسه شورا :    

 

                    حسن خدامی                                 امین صادقی                        مصطفی اسفندیار پور              وحید جوان

 

 

                                حمزه صادقی                                    حجت کاظمی                                     اعظم جوان لری           

 

 

           

 

2105    

 

صورتجلسه شورای اسلامی شهر        سیرجان        دوره ی ششم      تابع بخش ................................... شهرستان کرمان

P

 

 

 

 جلسه شماره :                                                            عادی                                             فوق العاده

تاریخ تشکیل جلسه :

روز

ماه

سال

ساعت شروع جلسه

ساعت خاتمه جلسه

18

7

1402

10:00

12:00

 

P

 

 

نوع دعوت :           شفاهی                  کتبی                    شماره دعوتنامه ..................... تاریخ دعوتنامه ................

 

اعضاء حاضر در جلسه :   7 نفر                اسامی غائبین:

 

 

 

میهمانان جلسه :  

دستور کار جلسه:

مشروح مذاکرات:

 در این جلسه اعضاء کمیسیونها و نمایندگان شورا در سازمانها و کمیسیون های مختلف شهرداری  با رای اکثریت  به ترتیب ذیل انتخاب گردیدند.

کمیسیون عمران  ترافیک حمل و نقل و شهرسازی و حفاری : مصطفی اسفندیارپور – حجت کاظمی - وحید جوان – حسن خدامی پور- امین صادقی

کمیسیون املاک حقوقی و اسناد : حسن خدامی - مصطفي اسفنديارپور – حمزه صادقی – اعظم جوان لری – وحید جوان

کمیسیون فرهنگی، ورزشی، گردشگری: حجت کاظمی - حسن خدامی پور - اعظم جوان لری– وحید جوان – مصطفی اسفندیارپور

کمیسیون برنامه‌ریزی و بودجه و سرمایه گذاری: امین صادقی - اعظم جوان لری - حمزه صادقی

کمیسیون خدمات شهر، بهداشت و محیط‌زیست: امین صادقی - حجت کاظمی - اعظم جوان لری – حمزه صادقی – وحید جوان

کمیسیون نظارت و ارزشیابی: مصطفي اسفنديارپور – وحید جوان - حمزه صادقی – حجت کاظمی – امین صادقی

کمیسیون بانوان و خانواده : اعظم جوان لری – حمزه صادقی – حجت کاظمی

       سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي : حمزه صادقی

سازمان مديريت پسماند : امین صادقی

 سازمان مديريت آرامستانها : حجت کاظمی 

سازمان حمل و نقل بار و مسافر : مصطفی اسفندیارپور

 سازمان آتشنشاني :  حمزه صادقی

 سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري : حسن خدامی

 سازمان سيما ، منظر و فضاي سبز شهري : اعظم جوان لری

باشگاه فرهنگي ، ورزشی : وحید جوان

کميسيون ماده 100 : حمزه صادقی – امین صادقی

 کميسيون ماده  32: اعظم جوان لری

 کميسيون ماده 77 :  حجت کاظمی

  كميسيون ماده 7 : مصطفی اسفندیارپور

 کميسيون تحويل : وحید جوان

 کميسيون بند 20 ماده 55 : حمزه صادقی

 كميسيون عالي معاملات : مصطفی اسفندیارپور – اعظم جوان لری

تقویم املاک : حمزه صادقی – حجت کاظمی

شورای شهرستان : وحید جوان و حمزه صادقی

 

Template Design:Dima Group