23 فروردين 1400

یک دوره آموزشی مقدماتی اطفاء حریق برای داوطلبان آزاد در سایت آموزشی ایستگاه شماره سه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان، این دوره آموزشی به مدت سه روز برای تعداد 35 نفر از داوطلبان آزاد در سایت آموزشی ایستگاه شماره سه برگزار گردید و با برگزاری آزمون تئوری و عملی جهت صدور گواهینامه موقت به پایان رسید.

Template Design:Dima Group