23 فروردين 1400

ایستگاه شماره سه میزبان مربیان پیش دبستانی بود.

به گزارش روابط عمومی سازمان، این دوره آموزشی مقدماتی اطفاء حریق به مدت سه روز در ایستگاه شماره سه برای مربیان پیش دبستانی سطح شهرستان برگزار گردید.

Template Design:Dima Group