05 خرداد 1401

مدیرعامل سازمان آتش نشانی سیرجان از برگزاری دوره تخصصی فرماندهی و مدیریت عملیات در حریق و حوادث خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سیرجان ، آتش پاد سوم رضا یوسفی افزود: این دوره آموزشی با هدف ارتقای کیفیت عملکرد و توانمندی آتش نشانان و افزایش توان عملی ، عملیاتی و دانش تخصصی مدیران ، فرماندهان عملیاتی و کارشناسان آتش نشانی با مشارکت شرکت گهرنشاط برنامه ریزی گردید.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سیرجان تشریح کرد: این دوره با حضور استاد فرخ صبری از اساتید برجسته حوزه آتش نشانی و ایمنی کشور در راستای آشنایی با نقش فرماندهان در عملیات ، نظارت ، کنترل ، تبیین استراتژی و تاکتیک های عملیاتی و نحوه مقابله با حوادث شیمیایی برگزار شد.