17 آذر 1400

دوره آموزشی مقدماتی آتش نشانی برای تعدادی از متقاضیان آزاد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی سیرجان ، دوره آموزشی مقدماتی اطفاء حریق برای تعدادی از متقاضیان آزاد از تاریخ 1400/07/20 لغایت 1400/07/22 به مدت سه روز در سایت آموزشی ایستگاه شماره 3 برگزار گردید.