01 آبان 1400

آتش سوزی علمک گاز شهری مغازه (فایبر گلاس )و خودروی سواری لندکروزر خسارت مالی برجای گذاشت.

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی سیرجان در پی تماس تلفنی شهروندان با سامانه 125 مبنی بر آتش سوزی یک دستگاه خودروی سواری لندکروزر و علمک گاز شهری ( مغازه فایبر گلاس ) در شهرک تعمیرکاران ( خیابان نمایندگی ایران خودرو )،ستاد فرماندهی بلافاصله در ساعت 18:59 مورخ 1400/07/17 آتش نشان ایستگاه شماره 2 را به محل حادثه اعزام کرد.

امین سلمانی فرمانده عملیات اعزامی در این باره گفت :پس از رسیدن آتش نشان به محل حادثه مشاهده شد که یک دستگاه خودروی سواری لندکروزر پارک شده جلو مغازه (فایبرگلاس) و علمک گاز شهری مغازه مذکور به دلیل نامعلومی دچار آتش سوزی شده که آتش در حال گسترش به مغازه های اطراف بود.

وی افزود:آتش نشانان بلافاصله با رعایت اصول ایمنی با استفاده از سه رشته لوله آب دهی ابتدا حریق خودرو را مهار و از گسترش آتش به مغازه های اطراف جلوگیری کردند.

وی ادامه داد:با استفاده از خودروهای موجود و کمک افراد حاضر در محل در محل حادثه ، خودرو حریق زده را با بکسل کردن از مقابل شعله های آتش ( علمک گاز ) به نقطه دیگر انتقال دادند تا از بروز خسارت مالی بیشتر جلوگیری شود.

وی در پایان افزود:با رسیدن مأمورین اداره گاز و قطع کردن گاز و اطفاء حریق کامل ، با بررسی از مغازه های اطراف برای اطمینان از عدم انتقال آتش به آن ها و لکه گیری کامل ، صحنه حادثه را تحویل عوامل انتظامی داده و به مأموریت خود پایان دادند.