01 آبان 1400

حضور آتش نشانان در 149 عملیات امداد و نجات و آتش سوزی در شهریور ماه 1400

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی سیرجان آتش پاد مهدی فیروزآبادی در این خصوص گفت:در شهریور ماه،149 عملیات آتش سوزی و امداد و نجات توسط آتش نشانان انجام شده است که 75 مورد آتش سوزی رخ داده، این تعداد شامل : 9 مورد مربوط به منازل مسکونی،2 مورد مربوط به مراکز تجاری، 7 مورد مربوط به وسایل نقلیه،12 مورد مربوط به فضای سبز و درختان،26 مورد مربوط به ضایعات،1 مورد مربوط به کارخانه ها،1 مورد مربوط به حریق کارگاه ها، 1مورد مربوط به انبار ها، 1 مورد مربوط به حریق تعمیرگاه ،2 مورد مربوط به تأسیسات برق شهری،5 مورد عملیات پیشگیرانه و تعدادی مربوط به سایر موارد می باشد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی همچنین به 74 مورد عملیات امداد و نجات اشاره کرد که از این تعداد:3 مورد مربوط به امداد تصادفات خودرویی،8 مورد مربوط به رهاسازی محبوس شدگان،3 مورد مربوط به آب گرفتگی،52 مورد مربوط به حیوانات موذی،1 مورد مربوط به امداد آسانسور،1 مورد مربوط به حوادث چاه و مابقی مواردی است که سازمان آتش نشانی انجام داده است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی خاطر نشان کرد:در شهریور ماه تعداد 1896 نفر ساعت آموزش عمومی به شهروندان، ادارات و پرسنل سازمان آتش نشانی و برگزاری دوره های آموزشی اطفاء حریق برای داوطلبان ارائه شده است.

وی در پایان افزود: در حوادث این ماه، 12 نفر مصدوم و 2 نفر متأسفانه فوت شدند.