28 شهریور 1400

برخورد شدید یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس به انتهای تریلر ، ابتدای بلوار شهید حاج قاسم سلیمانی یک مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی سیرجان در پی تماس تلفنی شهروندان با سامانه 125 مبنی بر برخورد خودروی سواری پژو پارس به انتهای یک دستگاه تریلر و محبوس شدن راننده در داخل اتاقک خودرو، بلافاصله ستاد فرماندهی آتش نشانان ایستگاه شماره 2 را در ساعت 06:45 مورخ 1400/06/15 به محور سیرجان-کرمان (ابتدای بلوار شهید حاج قاسم سلیمانی لاین برگشت) اعزام کرد.

محسن نصرت آبادی فرمانده عملیات تیم نجات اعزامی در این باره گفت: یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس به سمت سیرجان در حال حرکت بود که به دلیل نامعلومی به انتهای یک دستگاه تریلر برخورد کرده و باعث محبوس شدن راننده در داخل خودرو شده بود.

وی تصریح کرد:آتش نشانان بلافاصله با استفاده از تجهیزات نجات ( ست هیدرولیک ) درب ها و ستون را بریده و راننده را با رعایت اصول ایمنی بیرون آورده و جهت مداوا تحویل عوامل اورژانس دادند.

وی در پایان افزود:آتش نشانان بی درنگ پس از استقرار صحیح خودرو ، ایمن سازی محل حادثه و قطع سیسام برق به مأموریت خود پایان دادند.