28 شهریور 1400

آتش سوزی تعمیرگاه واقع در بلوار سردار جنگل، خیابان ناظر زاده با حضور به موقع آتش نشانان مهار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی سیرجان، دیروز ظهر در پی تماس تلفنی شهروندان با سامانه 125 مبنی بر آتش سوزی یک تعمیرگاه واقع در بلوار سردار جنگل خیابان ناظرزاده، بلافاصله ستاد فرماندهی در ساعت آتش نشانان ایستگاه شماره 2 را به محل حادثه اعزام کرد.

حسین پورجعفرآبادی فرمانده عملیات آتش نشانان اعزامی در این باره گفت:یک تعمیرگاه مکانیکی به متراژ تقریبی 12 متر مربع به دلیل نامعلومی دچار آتش سوزی شده بود که با حضور به موقع آتش نشان با استفاده از یک رشته لوله آب دهی با رعایت اصول ایمنی حریق مهار  و از گسترش آن به سایر نقاط جلوگیری به عمل آمد.