28 شهریور 1400

حضور آتش نشانان در 138 عملیات امداد و نجات و آتش سوزی در مرداد ماه 1400

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی سیرجان آتش پاد سوم مهدی فیروزآبادی در این خصوص گفت:در مرداد ماه ،138 عملیات آتش سوزی و امداد و نجات توسط آتش نشانان انجام شده است که 64 مورد آتش سوزی رخ داده، این تعداد شامل : 6 مورد مربوط به منازل مسکونی،2 مورد مربوط به مراکز تجاری ،10 مورد مربوط به وسایل نقلیه،6 مورد مربوط به فضای سبز و درختان،22 مورد مربوط به ضایعات،2 مورد مربوط به اماکن عمومی و مذهبی،1 مورد مربوط به حریق مزرعه و خرمن،4 مورد مربوط به عملیات پیشگیرانه و تعدادی مربوط به سایر موارد می باشد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی همچنین به 74 مورد عملیات امداد و نجات اشاره کرد که از این تعداد:3 مورد مربوط به امداد تصادفات خودرو،9 مورد مربوط به رهاسازی محبوس شدگان،2 مورد مربوط به آب گرفتگی،7 مورد مربوط به برش اشیاء حلقوی از دست شهروندان،47مورد مربوط به حیوانات موذی،3 مورد مربوط به امداد آسانسور،1 مورد مربوط به سقوط از ارتفاع و مابقی مواردی است که سازمان آتش نشانی انجام داده است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی خاطر نشان کرد:در مرداد ماه تعداد 1069 نفر ساعت آموزش عمومی به شهروندان، ادارات و پرسنل سازمان آتش نشانی و برگزاری دوره های آموزشی اطفاء حریق برای داوطلبان ارائه شده است.

وی در پایان افزود: در حوادث این ماه، 12 نفر مصدوم و 1 نفرمتأسفانه فوت شدند.