28 شهریور 1400

حضور آتش نشانان در 151عملیات امداد و نجات و آتش سوزی در تیر ماه 1400

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی سیرجان آتش پاد سوم مهدی فیروزآبادی در این خصوص گفت:در تیر ماه،151 عملیات آتش سوزی و امداد و نجات توسط آتش نشانان انجام شده است که 59 مورد آتش سوزی رخ داده، این تعداد شامل : 11 مورد مربوط به منازل مسکونی،1 مورد مربوط به مراکز تجاری،1 مورد مربوط به ادارات،1 مورد مربوط به کارخانه ها،8 مورد مربوط به وسایل نقلیه،8 مورد مربوط به فضای سبز و درختان،15 مورد مربوط به ضایعات،1 مورد مربوط به حریق کارگاه ها ،1 مورد مربوط به اماکن عمومی و مذهبی،3 مورد مربوط به تأسیسات برق شهری،5 مورد عملیات پیشگیرانه و تعدادی مربوط به سایر موارد می باشد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی همچنین به 92 مورد عملیات امداد و نجات اشاره کرد که از این تعداد:8 مورد مربوط به امداد تصادفات خودرو،10 مورد مربوط به رهاسازی محبوس شدگان،7 مورد مربوط به آب گرفتگی،3 مورد مربوط به برش اشیاء حلقوی از دست شهروندان،52 مورد مربوط به حیوانات موذی،2 مورد مربوط به امداد آسانسور،1 مورد مربوط به حوادث چاه،1مورد مربوط به ریزش آوار،1 مورد مربوط به سقوط از ارتفاع و مابقی مواردی است که سازمان آتش نشانی انجام داده است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی خاطر نشان کرد:در تیر ماه تعداد 997 نفر ساعت آموزش عمومی به شهروندان، ادارات و پرسنل سازمان آتش نشانی و برگزاری دوره های آموزشی اطفاء حریق برای داوطلبان ارائه شده است.

وی در پایان افزود: در حوادث این ماه، 19 نفر مصدوم و 2 نفرمتاسفانه فوت شدند.