28 شهریور 1400

آتش سوزی مغازه زغال فروشی واقع در بلوار هجرت با حضور به موقع آتش نشانان مهار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی سیرجان صبح دیروز در پی تماش تلفنی شهروندان با سامانه 125 مبنی بر آتش سوزی مغازه زغال فروشی واقع در بلوار هجرت(حدفاصل بین تقاطع  وحید و چهار راه آهکی)، ستاد فرماندهی بلافاصله در ساعت 5:49 آتش نشانان ایستگاه شماره 2 را به محل حادثه حادثه اعزام کرد.

امین سلمانی فرمانده عملیات آتش نشان اعزامی در این باره گفت:هنگام رسیدن آتش نشانان به محل حادثه مشاهده شد که مغازه زغال فروشی به دلیل نامعلومی دچار آتش سوزی شده بود.

وی تصریح کرد:آتش نشانان به محض رسیدن به محل حادثه با بررسی اولیه از محل حریق ، پس از مجهز کردن خود به دستگاه تنفسی و با استفاده از یک رشته لوله آب دهی عملیات اطفاء حریق را آغاز کردند و از سرایت آتش به قسمتهای دیگر مغازه جلوگیری به عمل آوردند.

وی در پایان افزود:نیروهای عملیاتی پس از لکه گیری کامل و بررسی از قسمتهای دیگر مغازه و اطمینان از عدم شعله وری مجدد به مأموریت خود پایان داده و محل حادثه را تحویل مالک دادند.

 

 

عکس: امین سلمانی