01 تیر 1400
آتش سوزی یک دستگاه خودروی سواری پراید در بلوار راه آهن با حضور آتش نشانان مهار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی سیرجان دیروز ظهر،در پی تماس تلفنی با سامانه 125 مبنی بر آتش سوزی یک دستگاه خودوری سواری پراید(111)در بلوار راه آهن،ستاد فرماندهی بلافاصله در ساعت 11:44 آتش نشانان ایستگاه شماره 2 را به محل حادثه اعزام کرد. حمید رضا گنجی فرمانده عملیات اعزامی در این باره گفت: پس از رسیدن آتش نشانان به محل حادثه مشاهده شد که یک دستگاه خودروی سواری پراید در بلوار راه آهن در حال حرکت بوده که به دلیل نامعلومی از ناحیه موتور دچار آتش سوزی شده بود. وی تصریح کرد:آتش نشانان بلافاصله با رعایت اصول ایمنی و با استفاده از دو رشته لوله آب دهی شعله های آتش را مهار کردند و از گسترش آن به قسمتهای دیگر خودرو جلوگیری به عمل آوردند. وی ادامه داد:آتش نشانان با بررسی کامل برروی خودرو و سرد کردن کامل محل حریق زده و اطمینان از عدم آتش سوزی مجدد به مأموریت خود پایان دادند.