23 فروردين 1400

دوره آموزشی اطفاء حریق و نجات در ساختمان های بلند مرتبه در سالن مهر شهرداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی سیرجان آتش پاد سوم مهدی فیروزآبادی در این باره گفت:دوره آموزشی اطفاء حریق و نجات در ساختمان های بلند از تاریخ 99/12/05 لغایت 99/12/07 به مدت سه روز توسط اساتید مجرب این رشته برای پرسنل عملیاتی و اداری برگزار شد.

فیروزآبادی هدف از بزگزاری این دوره آموزشی را افزایش توان علمی و عملی هر چه بیشتر آتش نشانان در برخورد با حوادث احتمالی در ساختمان های بلند عنوان کرد و افزود:در این دوره آموزشی چگونگی استقرار خودروهای آتش نشانی در محل حادثه،پیش بینی امکانات و سازمان دهی تجهیزات مورد نظر،آب رسانی به طبقات،روش جستجو و نجات و طرز صحیح انتقال مصدوم و صحیح متصل کردن خودروهای عملیاتی به روش سری برای انتقال آب به طبقات،مورد آموزش قرار گرفت.

 

 

 

Template Design:Dima Group