23 فروردين 1400

آموزش مقدماتی اطفاء حریق ظهر امروز برای پرسنل سازمان مدیریت پسماند انجام گردید.

آموزش مقدماتی اطفاء حریق ظهر امروز برای پرسنل سازمان مدیریت پسماند انجام شد.به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی سیرجان ، مربی واحد آموزش و پیشگیری با حضور در سازمان پسماند آموزش مقدماتی در خصوص نحوه مقابله با آتش سوزی و کار با آموزش خاموش کننده های دستی را به صورت تئوری و عملی ارائه نمود.

 

Template Design:Dima Group