02 فروردين 1402
رستوران پارسه کیلومتر ۲۰ جاده سیرجان-کرمان(حسين آباد، كوچه جنب مسجد پنج تن آل عبا)
دهکده گردشگری شبدیز جاده سیرجان -تهران -منطقه ویژه اقتصادی
رستورن سنتی باغ بهشت
خیابان بروجردی
رستوران و فست فود تورینو بلوارسید احمد خمینی
رستوران بابا حاجی شهرک صنعتی
رستوران خوان گستر خیابان طالقانی جنوبی
غذای بیرون بر باربد بلوار سیداحمد خمینی روبروس بوستان سعدی
کبابی گلپایگانی بلوار دکتر صادقی
رستوران بام لند خیابان ولیعصر تقاطع خیابان خیام
رستوران سنتی تهران کباب خیابان ولیعصر
فست فود کنجد خیابان طالقانی جنوبی
کافی شاپ رستوران آنیما خیبان شهید شفیعی
چاکوچ بلوار سیدجمال الدین بعد از تقاطع هجرت
برگرمن بلوار دکتر صادقی  تقاطع خیابان نصیری جنوبی
اکبر جوجه کلبادی بلوار سید جمال الدین قبل از پلیس راه
پیتزا سنگی دهخدا شمالی
kfc خیابان خیام
فست فود فریدون بلوار سردار جنگل نبش بلوار سید جمال الدین
کبابی ناب
روبروی بوستان صبوری
رستوران کافه گندم خیابان ابوریحان
کبابی وبیرون بر آقای خاص بلوار نماز
رستوران و بیرون بر شیرزاد بلوار نماز
بیرون بر زعفران
بلوار دکتر صادقی بین تقاطع تختی و نصیری
پیتزا لئون بلوار سردار جنگل
بال مزه صوفی بلوار سردار جنگل
فست کژوال زرین خیابان خواجو
فست فود آرش اژدر بلوار نماز
رستوران میراث پدربزرگ بلوار مالک اشتر
ساندویچ سرد خورشید دهخدا شمالی
چلچراغ خیابان مولوی
رستوران فامیلی بلوار نماز
رستوران هزار و یک شب خیابان پانزده خرداد