09 مهر 1401

همراهان عزيز در اين برنامه ميشنويم:

پيام نوروزى شهردار سيرجان دكتر رضا سروش نيا

 

طنز كرونايي
طنز عيدانه


 

و در پايان معرفى اماكن تاريخى تفريحى و سوغات سيرجان با لهجه ى شيرين سيرجانى