09 مهر 1401

در اين برنامه همراه شما عزيزان ميشنويم:

مصاحبه با آقاى دكتر على مفيدى متخصص اعصاب و روان( روانپزشك) در باب مرد و جايگاهش در خانواده

 

طنز راديويی

 

و در پايان سخنانى از حضرت على ع و دكلمه اى به مناسبت پدر