09 مهر 1401

همراهان عزيز در اين برنامه ميشنويم:

مصاحبه با سركار خانم مهندس مرتجى مدير مجموعه توليد گل و گياه سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهردارى

 

مصاحبه با آقاى رنجبر مسئول شهربازى و پارك مسافر

 

و در پايان فوائد درخت و درختكارى