09 مهر 1401

در اين برنامه با هم ميشنويم:

زندگينامه خواجه حافظ شيرازى

 

حافظ خوانى و يلدا خوانى با اجراى هنرمندانه آرمان حسنى

 

با فالى از حافظ برنامه رو پايان ميدهيم