10 آذر 1401

شنوندگان عزيز ما را همراهی كنيد با:

 در اين برنامه ميشنويم:

ويژه برنامه شهادت امام محمد باقر(ع)
شنونده ى ما باشيد با بخش هاى:

زندگينامه امام محمد باقر(ع)

 
احاديثى از اين امام بزرگوار

 

و در پايان مي شنويم رواياتى از امام باقر(ع)