03 بهمن 1399

شنوندگان عزيز ما را همراهی كنيد با:

 در اين برنامه ميشنويم:
اجراى هنرمندانه آقاى آرمان حسنى با موضوع كرونا

 
اقدامات موثر زحمتكشان شهردارى براى مقابله با ويروس كرونا

 

و شعرى با صداى هنرمند سيرجانى آقاى مصطفى نژاد

اطلاعات تماس

ساختمان مرکزی : سیرجان - میدان انقلاب 

تلفن : ۴۱۳۲۵۰۰۰ ۰۳۴  - ایمیل : info@Sirjan.ir

کد پستی : 7814757331  دورنگار : 42206659 034

مدیریت وپشتیبانی پرتال : 41325065 034

 

مدیریت ارتباطات (روابط عمومی)

سیرجان - خیابان دکتر شریعتی 

تلفن : 41325056 034

ایمیل :  Pr@Sirjan.ir

Template Design:Dima Group