10 آذر 1401

در اين برنامه مي شنويم:

 

صحبت هاى آقاى دكتر ابوذر خواجويي

مسئول مركز سيرجان شناسى را در مورد گليم سيرجان

 


شعر زيباى دار دارستان

 

و دكلمه ى هنر زندگى