10 آذر 1401

همراهان هميشگي در اين برنامه ميشنويم:

 

در عزاي ابا عبدالله الحسين (ع) همراه شما سوگواران هستيم

در ماتم محرم

 

رسوم قديمي هاي سيرجان در ماه محرم از زبان سركار خانم مهري مويد محسني

 

شرح از خود گذشتگي هاي امام حسين (ع) و ياران با وفايشان