10 آذر 1401

در اين برنامه ما را همراهي كنيدبا:

 

آداب و رسوم سيرجاني هاي قديم در روز عيد غدير از زبان سركار خانم مويد محسني

 

طنز راديويي عيدانه

 

ودر پایان 

و روانشناسي: تاثير خنده و شادي بر سلامت روح و روان