داروخانه ها شهر سیرجان

رديف نام داروخانه نوع فعاليت آدرس داروخانه سيرجان كرمان تلفن
۱ دکترنيازي عصر خ شريعتي روبروي پارك هادي جنب بيمه خدمات درماني ۴۲۲۰۶۱۹۱
۲ دکتربرفه اي روزانه خ انقلاب جنب درمانگاه وليعصر(عج) ۴۲۲۰۱۵۸۰
۳ پاستور عصر خ شريعتي جنب درمانگاه سپاه ۴۲۲۰۲۶۶۱
۴ دکتراطمينان روزانه خ شهيد نصيري پلاك۲۵ ۴۲۳۲۴۵۰۹
۵ دکترمتقی روزانه خ ابن سینا روبروی بیمارستان امام رضا(ع) ۴۲۲۳۲۸۰۷
۶ دکتركشفي پور روزانه خ شزيعتي روبروي بانك ملي شعبه شهرداري ۴۲۲۰۳۱۶۱
۷ دکترمعماريان روزانه مكي آباد خ اصلي ۴۲۲۵۱۳۴۵
۸ دکترتاج الديني روزانه ميدان فلسطين ۴۲۲۵۴۸۵۵
۹ دکتربهاء الديني روزانه خ شريعتي چهارراه سپاه ۴۲۲۰۵۹۷۵
۱۰ تخت جمشيد روزانه خ امام خميني پلاك ۱۰۴۰ ۴۲۲۰۷۰۰۰
۱۱ خدادادی پور روزانه خ امام خميني پلاك۹۷۱ ۴۲۲۵۵۵۸۵
۱۲ دکتريزدانپناه روزانه خ امام خميني كوچه دكتراديب پور پلاك۱۰۸۴ ۴۲۲۰۸۸۰۷
۱۳ دکترخادمي روزانه خ امام خميني جنب بازار ۴۲۲۰۸۷۵۰
۱۴ دکترعایلی روزانه خ وحید روبروی پارک یاسمن پلاک ۱۶۴ ۴۲۳۰۱۲۳۱
۱۵ ماري كوري روزانه خ شريعتي کوچه اعلاء مجتمع پارادیس ۴۲۲۳۱۱۴۳
۱۶ دکتريزداني شبانه روزي خ شريعتي نبش چهارراه فرهنگ ۴۲۲۵۴۸۵۵
۱۸ دکترمحمودی عصر خ قدس روبروی ساختمان پزشکان متخصص ۴۲۲۸۱۶۰۶
۱۹ بيمارستان دكتر غرضي صبح بلوار مالك اشتر خ شفا ۴۲۲۰۴۰۲-۶
۲۰ بيمارستان امام رضا(ع) صبح خ ابن سينا بيمارستان امام رضا(ع) ۳۲۲۲۰۵۱
۲۲ دکترمرشدي روزانه خ قدس جنوبی پلاک ۱۱۸ ۴۲۲۸۶۰۸۱
۲۳ پیمانه خدادادی پور روزانه خ امام نبش کوچه دکتر طاهری ۴۲۲۰۰۴۵۹
۲۴ آريا شبانه روزي بلوار دكتر صادقي چهارراه موحدي پلاك ۲۰۹ ۴۲۲۵۷۳۲۴
۲۵ دکترزال پور شبانه روزی میدان هجرت خ شیخ مفید ۴۲۳۳۸۰۴

ارتباط با ما

میدان انقلاب ، شهرداری سیرجان تلفن : ۰۳۴۴۱۳۲۵۰۰۰

ایمیل : info@sirjan.ir - کد پستی : ۷۸۱۴۷۵۵۳۳۱

دورنگار : ۰۳۴۴۲۲۰۶۶۵۹