02 بهمن 1398

به گزارش واحدخبر مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، بابک سعیدی بیان کرد: فضای سبز باید از لحاظ کمی و کیفی با نیازها و حجم فیزیکی شهر و متناسب با شرایط اکولوژیک طرح ریزی و احداث شود و این امر مستلزم وجود یک طرح تفصیلی و برنامه ریزی علمی و کارشناسی و خط مشی های صحیح است و متعاقب آن، فرایند پایداری فضای سبز نیز نیازمند مشارکت جمعی همه شهروندان در حفظ و نگهداری و خودداری از وارد کردن خسارت و صدمات است؛ چرا که شهروندان، استفاده کنندگان اصلی فضای سبز شهر هستند و فلسفه ایجاد و توسعه فضای سبز، بهبود شرایط محیطی و ارتقای سلامت جسمی و روحی شهروندان است.

وی كارآيي فضاي سبز شهري را محيطي، اقتصادي، اجتماعي و روحي و رواني برشمرد و تصریح کرد: استقرار پارکهای شهری از یک سو به جهت تأثیری که بر کیفیت زندگی شهری و از سوی دیگر به جهت بار مالی بدون بازگشت سرمایه و سود که برای شهرداری دارند، باید علمی و تخصصی بررسی و اجرا شود.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سیرجان با اشاره به اهم فعالیتهای این سازمان در پنج ماه گذشته افزود: ساخت و نصب سازه فوتبال دستی در پارک بانوان، بهسازی و تامین مبلمان و روشنایی میدان امام حسین(ع)، بهسازی میدان مهدی موعود(عج)، بهسازی و تعویض لامپهای پارک صبوری، نصب مبلمان مجتمع سازمانی، دکوتن بلوار امام رضا(ع) و روشنایی پارک شهید آوینی، زمین بدمینتون بوستان سعدی، اجرای فنداسیون و نصب مجموعه بازی پلی اتیلین در پارک بنفشه و نصب پایه چراغ در پارک بنفشه از مهمترین اقداماتی است که در راستای توسعه فضای سبز شهری در سیرجان اجرا شده است.

Template Design:Dima Group