12 بهمن 1401

اخبار شهرداری سیرجان

با توجه به قانون جديد انتخابات مجلس شوراي اسلامي نصب پوستر ، پارچه و بنر در سطح شهر برروي ديوارها و اماكن عمومي ممنوع است . به گزارش واحد خبر روابط عمومي شهرداري و شوراي اسلامي شهر سيرجان با توجه به اين موضوع جايگاه ويژه نصب پوستر از سوي واحد زيبا سازي شهرداري مشخص شده و در سطح شهر نصب مي شود .معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري در اين رابطه گفت : به منظور جلوگيري از نصب پوستر برروي ديوارها و جلوگيري از تخريب زيبا سازي شهر ، جايگاه ويژه نصب پوستر در محل ستادهاي انتخاباتي نامزد هاي انتخابات مجلس و همچنين در سطح شهر اجرا خواهد شد .