12 بهمن 1401

اخبار شهرداری سیرجان

عصر دیروز با حضور هنرمندان وعلاقه مندان به هنر نمایشگاه نقاشی آبرنگ که شامل 35 اثر از کارهای سرکار خانم بتول پور فریدونی می باشد ، در نگارخانه راز افتتاح شد. این نمایشگاه به مدت یک هفته جهت بازدید علاقه مندان به صورت صبح و عصر در فرهنگسرای شورا واقع در بلوار هجرت دایر می باشد.