08 بهمن 1401

اخبار شهرداری سیرجان

اولین همایش شهروند الکترونیک و سواد دیجیتالی صبح امروز در سالن اجتماعات مهر شهرداری مرکزی سیرجان برگزار شد. در این مراسم که با حضور فرماندار.شهردار.اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولین ارشد شهرستان در سالن اجتماعات شهرداری برگزار شد .در خصوص افزایش سواد دیجیتالی بحث وسخنرانی شد