12 بهمن 1401

اخبار شهرداری سیرجان

 

مهندس عارفي نسب شهردار سيرجان اعلام كرد:
افزايش 75 درصدي بودجه شهرداري در سال 91
شهردار سيرجان در اولين مصاحبه خود در سال 91 خبرهايي خوش را اعلام كرده و از اجراي پروژه هاي مهم عمراني، خدماتي، رفاهي، فرهنگي و ورزشي شهرداري، در سال جديد خبر داد.
مهندس عارفي نسب در گفتگو با واحد خبر روابط عمومي شهرداري و شوراي اسلامي شهر ضمن تشكر از همكاري صميمانه مردم با شهرداري از همياري اعضاي شوراي شهر و تلاش كليه پرسنل شهرداري در سال 90 كه فشار كاري زيادي را متحمل شدند، قدرداني كرد.
وي با تشكر از تعامل مسئولين شهرستان، سال 91 را سالي پركار براي شهرداري سيرجان دانست.
اين مقام مسئول بيان كرد: در سال 90 اقدامات مهمي از سوي شهرداري با حمايت شوراي اسلامي شهر در زمينه هاي عمراني، خدماتي، رفاهي، فرهنگي و ورزشي صورت گرفت كه مورد رضايت شهروندان بود.