09 مهر 1401

اخبار شهرداری سیرجان

 شهرداری سیرجان با برپایی چایخانه دارالحسین(ع) در مسیر پیاده‌روی حرم تا حرم به زائران حسینی خدمت‌رسانی کرد.