09 مهر 1401

اخبار شهرداری سیرجان

شهادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت ، امام رضا علیه اسلام بر تمام شیعیان جهان تسلیت باد .