12 بهمن 1401

عصر شنبه 90/11/08 نمایشگاه عکس کاسیو به همت نشریه نگارستان  در نگارخانه راز افتتاح و مورد استقبال جمع کثیری از علاقه مندان قرار گرفت . این نمایشگاه به مدت یک هفته جهت بازدید علاقه مندان دایر می باشد.