معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري سيرجان از برگزاري دومين همايش بزرگ خانواده، نهاد الهي با رويكرد آسيب هاي اجتماعي و جوانان و با حضور دكتر سيما فردوسي خبر داد.
مهدي بهره مند به واحد خبر روابط عمومي شهرداري و شوراي اسلامي شهر سيرجان گفت: اين همايش به همت شهرداري، كميسيون فرهنگي شورا و با همكاري ديگر ادارات برگزار خواهد شد. وي افزود:اين دومين حضور ايشان در سيرجان مي باشد كه به صورت رايگان جهت استفاده علاقمندان برگزار، كه خوشبختانه اينگونه برنامه ها و همايش هاي خانوادگي در سيرجان كه توسط شهرداري انجام مي گردد، همواره با استقبال شهروندان و مقاطع مختلف سني روبرو بوده و اميدواريم اين جلسه نيز در خصوص ارتقاء آگاهي شهروندان نسبت به مسائل اجتماعي و خانوادگي مورد توجه قرار گيرد.
معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري بيان داشت: زمان دقيق و مكان برگزاري همايش متعاقباً اعلام خواهد شد.
همچنين بهره مند عنوان كرد: مراسم تجليل از برخي پيشكسوتان عرصه تعزيه شهرستان سيرجان نيز كه با فرهنگسرا همكاري داشته اند در هفته آينده با حضور شهردار ، اعضاء شوراي اسلامي شهر و گروههاي تعزيه برگزار خواهد شد. وي اين تقدير را در راستاي زنده نگه داشتن مراسم هاي آئيني و برنامه هاي فرهنگي و مذهبي شهرداري در ماه محرم برشمرد.