12 بهمن 1401

شهردار سيرجان از نصب 50 ايستگاه جديد اتوبوس خط واحد در سطح شهر خبر داد.

مهندس مهدي عارفي نسب به واحد خبر روابط عمومي شهرداري و شوراي اسلامي شهر گفت:

با توجه به سياست هاي شهرداري در توسعه حمل و نقل عمومي و همچنين درخواست شهروندان، 50 ايستگاه اتوبوس جديد كه از طراحي زيبايي برخوردار هستند در سطح شهر نصب خواهند شد.

وي افزود: تاكنون تعدادي از اين ايستگاه هاي جديد كه از نوع نصب شده در سطح شهر تهران است در نقاط مختلف شهر قرار گرفته اند.

اين مقام مسئول عنوان كرد: بر روي ديواره ايستگاه هاي جديد، نقشه شهر سيرجان نيز نصب شده كه مسافران و شهروندان بتوانند از آن استفاده كنند.

شهردار سيرجان در پايان از عموم همشهريان خواست در حفظ و نگهداري از امكانات شهري كوشا باشند چرا كه همه آنها متعلق به عموم مردم بوده و با استفاده از عوارض پرداختي از سوي شهروندان ساخته و نصب شده اند.