12 بهمن 1401

عصر روز پنجشنبه 90/11/06 در سال امام علی علیه السلام شهر سیرجان همایش خانواده و آسیب های اجتماعی با حضور سرکار خانم دکتر فردوسی با استقبال گرم همشهریان برگزار گردید.