مسئول واحد HSE شهرداری از راه‌اندازی ایستگاه پایش کیفی هوا در سیرجان به درخواست اداره محیط‌زیست و همکاری شهرداری و شرکت گل‌گهر خبر داد.

به گزارش واحد ارتباطات شهرداری، مکان نصب دستگاه پایش هوا جانمایی شده است و به محض مشخص شدن پیمانکار طی یک ماه آینده انجام می‌گیرد و شهرداری بایستی زیرساخت‌های لازم اعم از عمرانی، مخابرات، برق و... را آماده کند.

سودابه شهبا توضیح داد: نتایج بررسی وضعیت هوای شهر(سالم، نسبتا سالم، ناسالم، ناپایدار، خطرناک) بر روی نمایشگر دستگاه پایش برای رفع و کاهش آلاینده‌ها و نیز حفظ سلامت گروه‌های پرخطر نظیر کودکان، افراد سالخورده و بیماران نشان داده می‌شود.